Adatvédelmi szabályzat


Ez a dokumentum a weboldal látogatói, vásárlóink ​​és termékeink iránt érdeklődők által megadott személyes adatok védelmével kapcsolatos információkat tartalmaz.

I. Személyes adatkezelő - kik vagyunk és hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Domáce sladkosti s. r. o. IČO: 52451895, DIČ: 2121026446
Email: mail@kidsgohealthy.eu

II. Nyilatkozat

Kijelentjük, hogy az Ön személyes adatainak kezelőjeként minden jogszabályi kötelezettségnek eleget teszünk, és a személyes adatok kezelése során az Európai Unió jogszabályai szerint járunk el, így különösen a(EU) 2016/679 rendelet,azaz 2018. május 25-én hatályba lépő, általánosan GDPR rövidítés alatt ismert, a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet.

Kijelentjük, hogy:

 • Személyes adatait csak érvényes jogi ok, elsősorban jogos érdek, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség vagy hozzájárulás alapján kezeljük.
 • A GDPR 13. cikke értelmében a tájékoztatási kötelezettséget a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt is teljesítjük.
 • Lehetővé tesszük és támogatjuk Önt a személyes adatok védelméről szóló törvény és a GDPR szerinti jogainak gyakorlásában és teljesítésében.

III. Milyen személyes adatokat kezelünk és hogyan szerezzük meg azokat?

Az Ön által megadott adatokat kezeljük: Név, vezetéknév, cím, személyi igazolvány, adószám (ha vállalkozóként rendel), e-mail cím, telefonszám, IP-cím, cookie-k, információk a megrendelt és vásárolt termékekről, eseményekről készült fényképek, ezekről az akciókról készült videofelvételek.

Konkrét esetekben elsősorban az ezen a webhelyen található űrlapok kitöltésével történő adatszolgáltatásról van szó. A személyes adatok ezután egy elektronikus adatbázisba, egy e-mailek elkészítésére és küldésére szolgáló alkalmazásba kerülnek. Ennek köszönhetően biztosítjuk, hogy csak a kívánt e-maileket kapja meg tőlünk. Ez az adatbázis a fő erőforrás, amelyet társadminisztrátorokként közösen fogunk megosztani.

Elvileg önkéntesen adja meg számunkra az adatokat, csak bizonyos esetekben nem tudnánk az adatok megadása nélkül kiszállítani Önnek a megrendelt terméket (általában a kapcsolattartási adatok és a szállítási cím ismerete nélkül nem áll módunkban elküldjük Önnek a megvásárolt könyvet). Az ilyen adatok megadása kötelező, és a rendszer nem teszi lehetővé az űrlap elküldését és ezért a megrendelés elküldését azok kitöltése nélkül.

IV. Milyen célból kezeljük a személyes adatokat, mennyi ideig és mi jogosít fel erre?

Az Ön által ránk bízott személyes adatokat a következő okokból dolgozzuk fel (e célok teljesítése érdekében):

 • Termékértékesítés, szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Az Ön személyes adatai a következőkben: e-mail, keresztnév, vezetéknév, cím, telefon, vállalkozói vagy céges vásárlás esetén a szerződés teljesítéséhez szükségünk van az azonosítószámra és az ÁFA-számra is (pl. áruk kiszállítása, bónusz e-könyvek küldése a vásárolt árukhoz stb.).

 • Könyvelés

Ha Ön vásárló, feltétlenül szükségünk van személyes adataira (számlázási adatokra), hogy eleget tegyünk az adózási bizonylatok kiállítására és rögzítésére vonatkozó törvényi kötelezettségnek.

 • Közvetlen marketing – információk/üzleti e-mailek küldése

Személyes adatait (e-mail, esetleg név), azt, hogy mire kattint az e-mailben és mikor nyitja meg leggyakrabban, direkt marketing – üzleti ajánlatok küldése – céljára használjuk fel. Ha Ön az ügyfelünk, jogos érdekből cselekszünk, mert megalapozottan feltételezzük, hogy érdeklődik híreink iránt.

Ha Ön nem ügyfelünk, további értesítésig csak az Ön hozzájárulása alapján küldünk hírleveleket. Ön kifejezi hozzájárulását az ún Dupla feliratkozás megerősítéssel, azaz a visszaigazoló e-mailben található gombra kattintva. Ez a visszaigazolás egyértelműen kifejezi hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

Mindkét esetben visszavonhatja ezt a hozzájárulást a minden elküldött e-mailben található leiratkozási link használatával.

 • Speciális hozzájárulási marketing

Csak az Ön hozzájárulása alapján küldhetünk Önnek inspiráló ajánlatokat harmadik felektől, vagy használhatunk e-mail címet, pl. remarketing és reklámcélzás a Facebookon, a hozzájárulás visszavonásáig. Ezt természetesen bármikor visszavonhatja elérhetőségeinken keresztül.

 • Fényképészeti dokumentáció, referenciák

Csak az Ön hozzájárulása alapján használhatjuk fel oldalainkon fotóit, videóit vagy írásos hivatkozásait, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását. Elérhetőségeinken keresztül bármikor visszavonhatja.

Személyes adatait az elévülés idejéig megőrizzük, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időt ír elő, vagy konkrét esetekben másként nem rendelkezünk.

V. Személyes adatok átadása harmadik felek részére

Alkalmazottaink és munkatársaink hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz.

Olyan adatkezelési műveletek biztosítása érdekében, amelyeket önerőből nem tudunk biztosítani, olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait és alkalmazásait használjuk, akik nálunk is jobban tudják az adatok védelmét, és az adott feldolgozásra szakosodtak.

A személyes adatok feldolgozói a következők vagy lehetnek:

 • Domáce Sladkosti s.r.o.
 • Facebook Ireland Ltd,
 • Google Inc.
 • Elastic Email Inc.
 • Stripe, Inc.
 • Shopify Inc.

Az általunk rendszergazdaként és adatfeldolgozóként általunk kezelt személyes adatok kizárólag azon közreműködők és feldolgozók számára tehetők elérhetővé, akik adminisztratív és technikai támogatást nyújtanak a weboldal működéséhez szükséges alkalmazások és a támogató alkalmazások működéséhez, vagy részt vesznek a vállalkozásunk működtetése (számvitel).

Más alanyok csak a jogi kötelezettségek teljesítése miatt férhetnek hozzá.

Biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait feldolgozó kollégáink kötelesek bizalmasan kezelni a személyes adatokat és azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné személyes adatainak biztonságát.

Ez a titoktartás a velünk fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is érvényben marad. Az Ön hozzájárulása nélkül személyes adatait nem adjuk ki harmadik félnek.

Nem adjuk ki az Ön adatait harmadik országoknak. Az adatokat kizárólag az Európai Unióban, illetve az Európai Bizottság döntése alapján megfelelő védelmi szintet biztosító országokban dolgozunk fel.

VI. Az Ön jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban

Önnek számos joga van a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Ha élni szeretne e jogok bármelyikével, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

Önnek van tájékoztatáshoz való joga, amelyet ez az információs oldal a személyes adatok kezelésének elveivel már teljesít.

Köszönhetően a személyes adatokhoz való hozzáférés jogának bármikor megtámadhat minket, és 15 napon belül igazolást adunk arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel és miért .

Ha valami megváltozik az Ön számára, vagy ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai elavultak vagy hiányosak, jogában áll személyes adatait kiegészíteni és módosítani.< /p>

A feldolgozás korlátozásának joga akkor élhet, ha úgy gondolja, hogy pontatlan adatait dolgozzuk fel, úgy gondolja, hogy jogellenesen dolgozunk, de nem szeretné törölje az összes adatot, vagy ha tiltakozott az adatkezelés ellen. Korlátozhatja a személyes adatok körét vagy az adatkezelés célját. (Például a hírlevélről való leiratkozással korlátozza az üzleti ajánlatok küldésének feldolgozási célját.)

Hordozhatósághoz való jog. Ha szeretné elvenni személyes adatait és átadni azokat valaki másnak, ugyanúgy járunk el, mint a hozzáférés - azzal a különbséggel, hogy az információkat géppel olvasható formában küldjük el. Ebben az esetben legalább 20 napra van szükségünk.

A törlés joga (elfeledkezni). Nem akarjuk elfelejteni Önt, de ha kívánja, joga van megtenni. Ebben az esetben minden személyes adatát töröljük rendszerünkből, valamint minden adatfeldolgozó és biztonsági másolat rendszeréből. 10 napra van szükségünk a törlési jog biztosításához. Bizonyos esetekben törvényi kötelezettség köt bennünket, és pl. törvényben meghatározott határidőn túl kiállított adózási bizonylatokat kell nyilvántartanunk. Ebben az esetben minden olyan személyes adatot törölünk, amelyre más jogszabály nem köt. A törlés befejezéséről e-mailben értesítjük.

A Személyes Adatvédelmi Hivatalnál panasz benyújtásának joga. Ha úgy érzi, hogy adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeljük, bármikor jogosult panaszával a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. Nagyra értékelnénk, ha először tájékoztatna bennünket erről a gyanúról, hogy tehetünk ellene, és kijavíthassuk az esetleges hibákat.