Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument obsahuje informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky této webové stránky, našimi zákazníky a zájemci o naše produkty.

I. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Domáce sladkosti. r. o. IČO: 52451895, DIČ: 2121026446,  Javorová 3120/58, 934 01 Levice,
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 48479/N
Kontaktní email: mail@kidsgohealthy.eu

II. Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správci vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti a při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy Slovenské republiky as legislativou Evropské unie, zejména podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v platnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Prohlašujeme, že:

 • Budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, telefonní číslo, IP adresu, cookies, informace o objednaných a zakoupených produktech, fotografie z akcí, video záznamy z těchto akcí.

V konkrétních případech jde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na této webové stránce. Osobní údaje pak putují do elektronické databáze, aplikace pro přípravu a odesílání emailů. Díky ní zajišťujeme, že vám od nás následně budou chodit jen ty mailové zprávy, které chcete. Tato databáze je hlavním zdrojem, který budeme jako společní správci spolu sdílet.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednaný produkt (typicky bez znalosti kontaktních údajů a doručovací adresy vám nejsme schopni poslat koupenou knihu). Takové údaje jsou povinné a systém vás bez jejich vyplnění nepustí k odeslání formuláře a tedy k odeslání objednávky.

IV. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje, na jak dlouhou dobu a co nás k tomu opravňuje?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Prodej zboží, plnění smluvních povinností.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČO a DIČ bezpodmínečně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání zboží, zasílání bonusových e-booků k zakoupenému zboží, apod.).

 • Vedení účetnictví

Jste-li zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) bezpodmínečně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Přímý marketing - zasílání informačních/obchodních e-mailů

Vaše osobní údaje (e-mail, popřípadě jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních nabídek. Jste-li našim zákazníkem, jednáme tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.

Pokud nejste našim zákazníkům, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, až do odvolání. Souhlas nám vyjádříte tvz. Double opt-in potvrzením, tedy kliknutím na tlačítko v potvrzovacím emailu. Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme posílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to až do odvolání souhlasu. Ten můžete samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na našich stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

V. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

 • Domácí Sladkosti s.r.o.
 • Facebook Ireland Ltd,
 • Google Inc.,
 • Elastic Email Inc.
 • Stripe, Inc.
 • Shopify Inc.

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při fungování aplikací potřebných k fungování webu a podpůrných aplikací nebo se podílejí na chodu našeho podnikání (účetnice).

p>

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťujeme vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Vaše údaje nebudeme poskytovat do třetích zemí. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VI. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k osobním informacím nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 15 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo pokládáte své osobní údaje za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.< /p>

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracováváme nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních nabídek.)

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. V tomto případě potřebujeme alespoň 20 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech zpracovatelů a záloh. K zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázané jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.